Margaritas Miglānes atmiņas “Loma mūža vidū”

Sērijā “Muzeoloģijas bibliotēka” iznākusi Andreja Upīša memoriālā muzeja pirmās direktores Margaritas Miglānes atmiņu grāmata “Loma mūža vidū”. Grāmatu publicēšanai sagatavojis Jānis Garjāns. Grāmatas atvēršana 2023. gada 13. jūlijā plkst. 16.00 Memoriālo muzeju apvienības Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Margaritas Miglānes atmiņu stāstījums ieved lasītāju 20. gadsimta 70. un 80. gados un paver ieskatu gan sistēmā, kas noteica kultūras institūciju darbību, gan profesionālajos jautājumos, kuri nodarbināja muzeju nozarē strādājošos. Grāmata ir spilgts, emocionāls un vienlaikus faktos balstīts vēstījums, kas raksturo nelielā A. Upīša muzeja veidošanos un dzīvi padomju laikā. Tādējādi jaunā grāmata ir arī nozīmīgs fragments līdz šim tikai epizodiski apzinātajā Latvijas muzeju vēstures mozaīkā.

Margarita Miglāne Andreja Upīša memoriālā muzeja “atvērtajā viesistabā”. Fotogrāfs nezināms. MMA

Arī šodien aktualitāti nav zaudējuši M. Miglānes un viņas kolēģu savulaik uzdotie jautājumi par to, kā veidot personībai veltītu memoriālo muzeju, kāds ir tā virsuzdevums, kādai vajadzētu būt muzeja pozīcijai, saskaroties ar pretrunīgo, diskutablo muzealizējamās personības dzīvē un daiļradē. Vienlaikus M. Miglāne ir centusies paskatīties uz sevi, sava mūža 15 gadiem direktores amatā, savām izvēlēm, kompromisiem, sastaptajiem cilvēkiem, nebaidoties arī no nesaudzīgas pašanalīzes.

2023. gadā publicētais manuskripts 98 mašīnraksta lappušu apjomā pabeigts 1992. gadā, un pati autore to nodevusi Andreja Upīša memoriālā muzeja krājumā, tātad tas ir pieejams visiem interesentiem. Gatavojot publicēšanai, M. Miglānes teksts ir papildināts ar J. Garjāna komentāriem, autores īso biogrāfiju un grāmatas pamattekstā minēto personu rādītāju. Publikāciju ilustrē fotogrāfijas un dokumenti no Andreja Upīša memoriālā muzeja krājuma, kā arī atsevišķi Rakstniecības un mūzikas muzeja un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” materiāli. Komentāriem un ilustrācijām izmantots arī autores personīgais arhīvs.

Grāmata ir jaunākais izdevums “Muzeoloģijas bibliotēkā” – Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības izdotajā sērijā, kuras uzdevums ir rosināt Latvijas muzeju darbiniekus domāt par sava darba jēgu un muzeja kā sociālas institūcijas sūtību.

Margarita Miglāne (1939-2010) bijusi laikraksta “Padomju Jaunatne” līdzstrādniece (1963-1969), bijusi Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja filiāles Andreja Upīša muzejs Skrīveros vadītāja (1971-1972), Andreja Upīša memoriālā muzeja direktore (1972-1987), izdevniecības “Liesma” Kritikas un literārā mantojuma redakcijas vadītāja (1987-1992), kā arī Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja (kopš 2001. gada – Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja) speciāliste (1996-2008).

Dr. philol. Jānis Garjāns (1955) bijis Andreja Upīša memoriālā muzeja  zinātniskais līdzstrādnieks, galvenais krājuma glabātājs, direktora p. i. (1976-1998), Latvijas Muzeju asociācijas priekšsēdētājs (1992-1997), Muzeju valsts pārvaldes priekšnieks (1998-2009), Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vadītājs (2010-2018). 2022. gadā J. Garjāns saņēma Latvijas Muzeju biedrības balvu par Mūža ieguldījumu muzeju nozarē.

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Teksts: Margarita Miglāne

Komentāri: Jānis Garjāns

Dizains: Zane Ernštreite

Korektore: Elita Priedīte

Attēlu apstrāde: Ints Sedlenieks

Izdevējs: Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība

Iespiests Jelgavas tipogrāfijā

Izdošanas gads: 2023, 160 lpp.

ISBN: 978-9934-8287-7-5

Grāmatu var iegādāties Andreja Upīša memoriālajā muzejā, darba laikā, vai, rakstot pieprasījumu uz Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības e-pastu muzeologi@gmail.com