Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 2

Otrais Baltijas Muzeoloģijas skolas rakstu krājums turpina tradīciju - apkopot grāmatā starptautiskās vasaras skolas studentiem ik piecu gadu periodā latviešu valodā tulkotos tekstus. Krājums aptver 2009.-2013. gada studiju tēmas un materiālus, iekļaujot gan muzeju speciālistiem, gan arī ikvienam kultūrā un muzeju jomā ieinteresētam spēlētājam aktuālus jautājumus: pārmaiņu vadība muzejos, nemateriālā mantojuma vieta un loma muzejos, muzeju ekspozīciju veidošana, muzeja krājums kā muzeja komunikācijas pamats, muzeju loma sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā un mantojuma saglabāšanā.

Grāmatas tapšanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Rakstu autori ir pasaulē atzīti muzeju praktiķi un teorētiķi, BMS lektori - Deivids Flemings, Paula Dossantosa, Iveta Stēlensa, Martins Šērers, Fransuā Meress, Peters van Menšs un Leontīne Meijere-van Menša.

Savukārt Patrika Boilana analītiskais apcerējums par nemateriālā kultūras mantojuma ciešo saistību ar muzeju, kā arī Fredas Matasas un Džona Kārmena iedvesmojošie un izglītojošie raksti par muzeja krājuma veidošanu un mūsdienīgu izmantošanu kalpojuši kā mācību materiāls Baltijas Muzeoloģijas skolas studentiem un iedvesmas avots daudziem muzeju vadītājiem un speciālistiem.

2014. gada izdevumam papildvērtību piešķir Latvijas muzejnieku - Agritas Ozolas, Ilzes Knokas, Unas Sedlenieces un Janas Šakares - ieguldījums. Jāatzīmē, kaTukuma muzeja direktore Agrita Ozola 2009. gadā bija pirmā Baltijas valstu lektore Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā.

Rakstu krājums iecerēts ļoti demokrātisks un brīvi pieejams - ja vēlaties iegūt to drukātā formātā, rakstiet uz e-pastu muzeologi@gmail.com, lai vienotos par grāmatas bezmaksas eksemplāra saņemšanu. Ja ērtāk ir, lai rakstu krājums vienmēr būtu pieejams tīmeklī un lejuplādējams, tad meklējiet to šeit

 

PielikumsIzmērs
muzejs_musdienu_sabiedriba_2.pdf8.05 MB