Muzeju darbības pamati

Pirmoreiz izdots 1993. gadā, 2002. gadā tulkots latviešu valodā un ar Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) un Muzeju valsts pārvaldes gādību nonācis daudzu Latvijas muzeju speciālistu un entuziastu rokās drukātas grāmatas veidolā, Timotija Ambroza un Krispina Peina vispusīgais un lietpratīgais, bet reizē arī vienkāršais un viegli lasāmais ievads muzeja darbā "Muzeju darbības pamati"  (Timothy Ambrose, Crispin Paine, "Museum Basics" ) nu pieejams tiešsaistē un lejupielādējams ikvienam.

Lai arī kopš rokasgrāmatas uzrakstīšanas pagājis krietns brīdis un atsevišķi momenti, kas saistās ar tehnoloģiju lietojumu ikdienas praksē, vairs nav tik aktuāli, tomēr kā universāls metodiskais līdzeklis un mācību materiāls rokasgrāmata joprojām lieliski kalpo ikvienam, kurš uzsāk vai tikai nesen uzsācis strādāt muzejā.

Tāpat rokasgrāmata būs noderīga visiem, kuru sapņos un plānos iezīmēta iespēja mēģināt parādīt savu krājumu vai kolekciju plašākai sabiedrībai vai pat izveidot nelielu privātu muzeju. Tā noteikti būs labs palīgs skolu muzeju veidotājiem, vadītājiem un entuziastiem. 

Vienkāršu bet sistemātisku ieskatu par to, kāpēc muzejs ir nozīmīgs sabiedrībai, ko tas var dot dažādām sabiedrības grupām, kā tas darbojas, kas tam ir nepieciešams un kā tam palīdzēt attīstīties, rokasgrāmata sniegs visiem, kuri pārvalda muzejus un ir ar tiem saistīti, pildot savus ikdienas darba pienākumus - pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un pārstāvjiem. 

Domājot par aktuālajiem procesiem muzeju nozares profesionalitātes uzturēšanā un attīstībā, bez šaubām, rokasgrāmata būs visnotaļ noderīga ikvienam Latvijas Kultūras akadēmijas profesionālās pilnveides programmas "Muzeju darbības pamati" dalībniekam, lai iepazītos ar dažādiem muzeju darba aspektiem. Bet tā noderēs arī visiem skolēniem un studentiem, kuru intereses un ikdienas ceļi tā vai citādi saistās un krustojas ar muzeju  un kultūras mantojuma jomu, piemēram, restaurāciju, krājuma saglabāšanu un izpēti, izstāžu un ekspozīciju radīšanu un iekārtošanu, izglītojošo programmu un pasākumu veidošanu.