Priekšstatu muzejs

2019. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas tēmā "Muzejs apmeklētājs un sabiedrība"  iekļautās lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, no vienas puses, skāra sabiedrības iesaistes muzeja darbā un muzeja nozīmīguma (vai nenozīmīguma) sabiedrībai, dažādām tās grupām, aktuālo problemātiku.  No otras puses, vasaras skolas lektori dalībniekiem piedāvāja izpētīt un mēģināt izprast dziļi individuālu apmeklētāja pieredzi kā muzeja telpā, tā arī apmeklētāja domās un priekšstatos, saskaroties ar muzeja izvietotajām, radītajām un interpretētajām vienībām.

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas mācību teksts -  lektora Daniela Šmita un viņa kolēģu Rašeles Almarikas un Mjurielas Meijeres-Šemenskas īsā, bet ietilpīgā eseja "Priekšstatu muzejs" - sniedz ieskatu šajās muzejiskā telpas "elementārdaļiņu" struktūrās. Kas ir priekšmets, kas ir materiālās pēdas? Kā tiek veidoti "atmiņas objekti" un kā tiek veidota - un uztverta - muzeja telpa? Vai tā ir statiska vai dinamiska? Vai muzeja darbs ir mediācija starp priekšmetu un liecību krājumu un apmeklētāju priekšstatiem un gaidām? Uz dažiem no šiem jautājumiem eseja sniedz relatīvi skaidras atbildes, bet par dažiem jautājumiem mudina padomāt vēlreiz, neuzticoties pirmajām skaidrajām atbildēm, kas iekrīt prātā. Esejas tulkojums latviešu valodā pieejams tiešsaistē un lejupielādējams šīs ziņas pielikumā.

Jāpiebilst, ka Baltijas Muzeoloģijas skolas norise kopumā, tai skaitā arī šī mācību teksta publikācija latviešu valodā, nebūtu iespējama bez Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsta.

PielikumsIzmērs
d_smits_u_c_prieksstatu_muzejs.pdf495.2 KB