Rokasgrāmata muzeju speciālistiem par kolekciju mobilitāti

Piedāvājam iepazīties ar Eiropas savienības dalībvalstu ekspertu darba grupas izstrādāto rokasgrāmatu "Praktiski paņēmieni kultūras priekšmetu deponēšanas izmaksu samazināšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm" latviešu un angļu valodā. Abi dokumenti pieejami tiešsaistē, kā arī lejuplādējami PDF formātā.

Foto: J.Šakare

Rokasgrāmatā kompaktā un saprotamā veidā raksturota situācija ES valstīs kolekciju mobilitātes jomā un sniegta muzeju speciālistiem noderīga informācija - vadlīnijas, kontroljautājumu saraksti, datu apkopojumi un saites uz praktisko informāciju, kas varētu tikt izmantota deponēšanas procesā. Izklāstītas arīdzan vadlīnijas dalībvalstu valdībām kolekciju mobilitātes veicināšanai un kopējo izmaksu būtiskai samazināšanai  - valsts galvojuma sistēmas pamatprincipi un kontroljautājumi attiecībā uz saturu, kas būtu iekļaujams galvojuma sistēmas vadlīnijās.

Lai risinātu terminu izpratnes un lietojuma jautājumus, rokasgrāmatas angļu valodas versijas 7. iedaļā ir iekļauts glosārijs četrās valodās – angļu, franču, vācu un itāliešu. Savukārt terminu atveidojumi latviski atrodami rokasgrāmatas latviešu tulkojuma 7. iedaļā.

Rokasgrāmata latviešu un angļu valodā pieejama šeit: