Teksta substitūtu loma memoriālās ekspozīcijās

Rita Meinerte, Memoriālo muzeju apvienības direktore, seminārā "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" runāja par iespēju lietot (vai nelietot) memoriāla muzeja ekspozīcijā dažāda veida muzeja priekšmetu substitūtus jeb aizstājējus. Publicējam īsu referāta kopsavilkumu

Memoriālas ekspozīcijas pamats ir memoriālu priekšmetu kolekcija, kuras saglabāšanās fakts un saglabātības pakāpe ir svarīgākais nosacījums šādas ekspozīcijas izveidei. Par substitūtiem šajā gadījumā uzlūkojami visi priekšmeti, kas nav atradušies konkrētajā vietā un bijuši tiešā saskarē ar personību, kam muzejs veltīts. Latvijas memoriālo muzeju praksē sastopamies ar ļoti atšķirīgu memoriālo ekspozīciju autentiskuma pakāpi.

1. Memoriālās telpas iekārtotas to kādreizējā izskatā ar autentiskiem muzeja priekšmetiem:

1.1. priekšmeti un to izvietojums ir saglabāti iepriekšējā stāvoklī; tas ir iespējams, veidojot muzeju tūlīt pēc ievērojamās personības nāves;
1.2. telpu iekārtojumu var atjaunot, izmantojot priekšmetu atrašanās vietu precīzu fiksāciju – fotogrāfijas, kinolentes, zīmējumus, dokumentus, atmiņas u.c.

2. Ir autentiski priekšmeti, informācija par interjeru, bet pietrūkst lietu ekspozīcijas izveidošanai. Tas (iespējams divējāds traktējums) ‘rada nepieciešamību’ vai arī ‘dod iespēju’:

2.1. gatavot precīzas kopijas;
2.2. trūkstošās lietas aizstāt ar tipoloģiskiem analogiem; (visbiežāk tiek izmantoti kā viena, tā otra veida substitūti);
2.3. neveidot memoriālu ekspozīciju, bet lietas iekļaut tematiskā ekspozīcijā.

3. Memoriālās kolekcijas autentiskie priekšmeti dod pamatu ekspozīcijas izveidei, bet trūkst precīzas informācijas par visu iekštelpu iekārtojumu. Šāda situācija ir vecākajā no Raiņa muzejiem – dzejnieka vasarnīcā (pašlaik Raiņa un Aspazijas vasarnīca).

4. Nav ne priekšmetu, ne informācijas, kādi un kā izvietoti priekšmeti ir atradušies saglabātajā memoriālajā ēkā, kas atrodas autentiskā vidē:

4.1.  tiek radīta t.s. tipoloģiskā ekspozīcija, veidota no substitūtiem – tipoloģiskiem priekšmetiem, kas komplektēti attiecīgajā vidē un atbilst personības (vai ģimenes, ja runa par dzimšanas vietu) dzīvesveidam un ekonomiskajam stāvoklim;
4.2.  ekspozīciju veido substitūta substitūts – tipoloģisku priekšmetu kopijas.

5. Ekspozīcija interjerā:

5.1. autentiskā priekšmetiskā vide tiek papildināta ar informatīviem substitūtiem – fotoattēliem, rokrakstiem, grāmatām u.c., kas tieši saistīti ar personību, bet nav informācijas, ka tie atradušies vidē tieši šādā formā;
5.2. tematiska ekspozīcija interjerā, kur tipoloģiski priekšmeti kalpo par t.s. „ekspozīcijas mēbeli”.

 

Tags: 

Pievienot komentāru

CAPTCHA
Pārbaudam, vai mājas lapu apmeklē dzīva būtne
Target Image