Referāti

Par vajadzību pēc „heritoloģijas” un „mnemozofijas” muzeju terminoloģijā

Lai arī termini "heritoloģija" un "mnemozofija" šķiet pasveši un netiek bieži un globāli lietoti, stāsts par to veidošanas vēsturi un iemesliem tomēr var būt gana interesants un nozīmīgs. Publicējam Ilzes Knokas referātu, kas nolasīts Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Kultūras krustpunkti 2013” pagājušā gada 1. novembrī. Referāts PDF formātā ērti lejuplādējams un izlasāms arī šeit.

Attēlā: fragments no izstādes "Chefs-d'œuvre?" Mecas Pompidū centrā. Foto: J.Šakare 

Tags: 

Saulcerītes Vieses personība muzejā

Ar autores laipnu atļauju publicējam Ilzes Knokas nule Krišjāņa Barona muzeja lasījumos skanējušo referātu, kas, lai gan pirmajā acu uzmetienā šķiet stāstām par noteiktu Rakstniecības un mūzikas muzeja darbības vēstures posmu un personības lomu tajā, tomēr drīzāk ir veltīts vispārīgākai muzeoloģiskai problemātikai - proti, muzeja krājuma veidošanas un priekšmetu atlases principu saistībai ar muzeja komunikācijas funkciju. Šeit referāta teksts PDF formātā.

Tags: 

Teksta substitūtu loma memoriālās ekspozīcijās

Rita Meinerte, Memoriālo muzeju apvienības direktore, seminārā "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" runāja par iespēju lietot (vai nelietot) memoriāla muzeja ekspozīcijā dažāda veida muzeja priekšmetu substitūtus jeb aizstājējus. Publicējam īsu referāta kopsavilkumu

Tags: 

Par zīmēm, tekstiem, digitāliem tīkliem un nākotnes vīzijām

Dr. Stefānija Jākobsa / Stephanie Jacobs seminārā "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" iepazīstināja ar jau īstenotu lielisku un sarežģītu projektu - Vācijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības un rakstības muzeja jauno pastāvīgo ekspozīciju. Par tulkojumu no vācu valodas pateicamies uzņēmumam SKRIVANEK

Tags: 

Kriptomuzeoloģijas elementi tekstu vizualizācijas praksē

Vienu no intriģējošākajiem un diskutablākajiem referātiem seminārā "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" nolasīja Ilze Knoka, Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore. Referāta tēma - kriptomuzeoloģija - proti, teorija par muzeju darbībām ar nepierādāmām vai iedomātām kultūras parādībām; to praksi un izpēti. Piedāvājam iepazīties ar prezentāciju par kriptomuzeoloģijas tēmu PDF formātā 

Tags: 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības muzejs: identitātes un komunikācijas aspekti

Ināra Klekere no Latvijas Nacionālās bibliotēkas semināra "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" dalībniekiem stāstīja par elementiem, kas noteiks un veidos topošā LNB Grāmatniecības muzeja raksturu un komunikāciju. Īss Ināras Klekeres referāta kopsavilkums prezentācijas formā PDF formātā skatāms šeit 

Tags: 

Rakstnieka memoriālā muzeja ekspozīcija kā māksliniecisks teksts

Viena no semināra "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" galvenajām lekcijām bija jo īpaši interesanta un diskutējama viela tieši memoriālo muzeju darbiniekiem un līdzjutējiem.  Publicējam Tarasa Poļakova / Тapac Поляков, Krievijas Kulturoloģijas institūta vadošā zinātniskā līdzstrādnieka, vēstures zinātņu kandidāta, ekspozīciju koncepciju autora,  lekcijas pilnu tekstu. Par tulkojumu no krievu valodas pateicamies uzņēmumam SKRIVANEK 

Tags: 

Teksts – rakstnieka memoriālā muzeja dārgums vai nelaime?

Astrīda Cīrule, muzeja „Raiņa un Aspazijas memoriālā vasarnīca” galvenā speciāliste, rosināja konferences "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" klausītājus pārdomāt teksta un dažādu to reprezentējošo muzeja priekšmetu - rokrakstu, grāmatu, u. c. - problemātiku tieši rakstniekiem veltīto memoriālo muzeju ekspozīciju kontekstā

Tags: 

Latvijas grāmatu vizuāli informatīvie elementi kā grāmatniecības procesa atsedzēji. 1830-1918

Lilija Limane no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas seminārā "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" lasīja referātu par  to, kā ir mainījies Latvijā izdoto grāmatu veidols un funkcionalitāte 19. gadsimtā un 20. gs. sākumā.

Tags: 

Profesionālisms vai amatierisms? Muzeoloģisks skatījums uz Latvijas muzeja speciālistu

2011. gada 12. aprīlī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Torņa zālē notika konference "Muzeja valoda". Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība izsaka sirsnīgu pateicību visiem par atbalstu - tiem, kuri lasīja referātus, kuri organizēja, palīdzēja, atbalstīja un darīja visu, lai pasākums izdotos. Mums bija liels prieks arī par negaidīti kuplā skaitā sanākušajiem klausītājiem. 

Tags: 

Muzeja institūcijas kritika: kāda salīdzinājuma analīze

Jana Šakare, Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeoloģijas programmas maģistrantūras studente konferencē "Muzeja valoda" runāja par ikdienā reizēm tik ierasti lietoto muzeja salīdzinājumu ar visu aizmirstu, klusu, putekļiem klātu priekšmetu sakopojumu vai vietu - kapenēm, kapiem, pamestu namu; kaut ko, kas vairs nav derīgs un dzīvs - kā arī par visai dažādo jēgu, kas laika gaitā šajos salīdzinājumos ir tikusi ielikta.

Tags: 

Skaņu un mūzikas valoda muzejā

Laimdotas Ivanovas, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenās speciālistes, priekšlasījums „Skaņu un mūzikas valoda muzejā” sagatavots, balstoties uz Latvijas Kultūras akadēmijā 2004. gadā aizstāvēto maģistra darbu „Skaņa un mūzika muzejā”.

Tags: 

Tēls un priekšmets. Diskurss memoriālajā vidē

Piedāvājam vēl vienu  konferencē “Muzeja valoda” nolasīto referātu - Andra Ērgļa, Krišjāņa Barona memoriālā muzeja galvenā speciālista, viedokli par muzeja ekspozīcijas un vides veidošanas pamatnoteiksmēm.

Tags: 

Memoriālo muzeju ekspozīciju tipi un veidošanas principi

Turpinām publicēt  konferencē “Muzeja valoda” nolasītos referātus. Šoreiz kārta Astrīdas Cīrules, Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas vasarnīcas - muzeja izglītības un komunikācijas speciālistes pārdomām par Latvijas memoriālo muzeju izveidi, tipoloģiju un vērtībām, kuras tie uztur.

Tags: 
Subscribe to RSS - Referāti