Jaunās tendences muzeoloģijā II

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas 2016. gada sesijas mācību materiāls, Leontīnes Meijeres-van Menšas un Petera van Menša grāmata "Jaunās tendences muzeoloģijā II" ir tulkota latviešu valodā un pieejama Latvijas muzeju profesionāļiem, studentiem un visiem, kuri interesējas par muzeju attīstību mūsdienās. Kā ievadā norāda autori, lai arī teksts veltīts jaunākajām tendencēm muzeoloģijā, tomēr tā virsuzdevums ir pārdomāt muzeja profesijas attīstību, tās praktiskos, teorētiskos un ētiskos aspektus. Mācību materiāls lasāms tiešsaistē un lejupielādējams kā PDF datne.

Viens no svarīgiem uzdevumiem Latvijas muzeju telpā joprojām ir precīzas un labskanīgas muzeju terminu vārdnīcas pilnveide. Mācību materiāla "Jaunās tendences muzeoloģijā II" tulkošanas procesā bija jāpārdomā un jāizsver vairāku jēdzienu un terminu atveide latviešu valodā. Lasot tekstu, pievērsiet uzmanību vārdiem, kam iekavās dots atveidojums angļu vai citā svešvalodā. Ja jums ir pamatots viedoklis par kāda no tiem atveidi latviešu valodā, Baltijas Muzeoloģijas biedrība priecāsies to uzklausīt - gan tepat komentāros, gan arī, ja nosūtīsiet savas pārdomas un apsvērumus uz e-pasta adresi muzeologi@gmail.com.

 

PielikumsIzmērs
jaunas_tendences_muzeologija_ii.pdf1.02 MB