BMS ziņas

2012

30.05.2012 - 14:33

Turpinās gatavošanās 2012. gada Baltijas Muzeoloģijas skolas pasākumam, kurš notiks Klaipēdā no 5. līdz 11. augustam.

08.05.2012 - 14:54

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības valde ir izskatījusi iesniegtos pieteikumus un apstiprina dalībai  2012. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā šādus Latvijas muzeju darbiniekus:

17.04.2012 - 09:42

LR Kultūras ministrija ir piešķīrusi līdzfinansējumu Baltijas Muzeoloģijas skolas norisei 2012. gadā, kas ļauj samazināt dalības maksu Latvijas muzeju darbiniekiem. Šogad tā tiek noteikta 150 latu apmērā.

Atgādinām, ka pieteikumi dalībai BMS-2012 iesniedzami līdz 30.aprīlim!

Sīkāka informācija par skolu un pieteikuma veidlapa pieejama BMS mājaslapā

26.03.2012 - 14:21

Baltijas Muzeoloģijas skola (BMS) arī šogad aicina zinātkāros muzejniekus mācīties muzeoloģiju. 2012. gada tēma būs veltīta krājumam kā muzeja komunikācijas pamatam. Mācību pasākums notiks Klaipēdā no 2012. gada 5. līdz 11. augustam.

26.03.2012 - 13:03

Baltijas Muzeoloģijas skolas mācību procesa nodrošināšanai ik gadu tiek tulkoti mācību materiāli, kurus lektori ieteikuši labākai tēmas apguvei. Šie tulkojumi dod iespēju papildināt teorētiskās zināšanas ne tikai BMS dalībniekiem, bet arī pārējiem muzeju speciālistiem, studentiem un visiem, kuriem interesē, "kas muzeja lācītim vēderā"

2011

29.12.2011 - 20:09

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības biedre Anita Jirgensone ir sagatavojusi nelielu ieskatu notikumos, kas risinājās 2011. gada vasarā Baltijas Muzeoloģijas skolā Tallinā - lūk, te ir saite uz BMS vasaras bilžu klāstu un pavisam īsām piezīmēm!

31.03.2011 - 16:25

Baltijas Muzeoloģijas skola atkal piedāvā iespēju bagātināt zināšanas muzeju teorijā.

Šogad uzmanības centrā būs muzeja ekspozīcija un ar to saistītās zinības: muzealizācija, vizualizācija, semiotika, interpretācija, ekspozīciju teorija, vēsture un vērtēšana.

Mācības notiks Igaunijas galvaspilsētā Tallinā no 10. līdz 16.jūlijam ekspozīciju ekspertu Dr.Martina Šērera, Šveice, un Dr. Marjas Līsas Ronko, Somija, vadībā.

2010

16.06.2010 - 15:57

13. jūnija pēcpusdienā Latgales Kultūrvēstures muzejā, Rēzeknē, darbu sāka Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola. Mācības rit pilnā sparā un pavisam drīz jau klāt būs vasaras skolas noslēgums.

28.05.2010 - 21:04

Arī šajā finansiāli un emocionāli saspringtajā laikā turpinās Baltijas Muzeoloģijas skolas tradīcija – vienu vasaras nedēļu veltīt muzeju teorijas padziļinātai apguvei. Kā ierasts, nodarbības vadīs starptautiski atzīti ārvalstu lektori – Paula Dossantosa, kas muzeoloģisko izglītību guvusi Brazīlijā, Nīderlandē un Portugālē un patlaban strādā Reinvarda akadēmijā Amsterdamā, kur vada maģistra studiju programmu, un Iveta Stēlena, kuras interešu lokā ir ne tikai muzeoloģija, bet arī tautas dziesma, un kura savās zināšanās dalās ne tikai dzimtajā Lielbritānijā, bet arī regulāri uzstājas starptautiskās auditorijās. Tradicionāli mācības plānotas kopā ar Lietuvas, Igaunijas kolēģiem, bet viena dalībniece ieradīsies no tālās Austrālijas.

Lapas