Semināri

Fiziskā priekšmeta loma atmiņas institūciju darbībā

Mācību semināra "Fiziskais priekšmets - muzeju darbības ikdiena vai pagātne?", kas notika 2014. gada 6. novembrī Jūrmalas pilsētas muzejā, mērķis bija aizsākt teorijā un pieredzē sakņotu diskusiju par fiziskā priekšmeta dažādajām prezentācijas iespējām, kas palīdzētu muzeju profesionāļiem definēt mērķus un uzdevumus, un pieņemt lēmumus, veidojot jaunas ekspozīcijas un izstādes. Pārdomās par būtiskākajām seminārā gūtajām atziņām un jautājumiem, ko būtu vērts pārdomāt ik pa laikam,  dalās Gundega Dreiblate

Attēlā: velodrezīna gaida apmeklētājus Latvijas Dzelzceļa muzejā pirms 2013. gada Muzeju nakts. Foto: J.Šakare.

Aicinām uz otro sarunu vakaru par muzeju publikācijām

Otrā sarunu vakara MUZEJU PUBLIKĀCIJAS: KRĀJUMS, PĒTNIECĪBA, INTERPRETĀCIJA uzmanības lokā būs Tukuma muzeja publikācijas. Padziļināti iepazīsimies ar mākslas izstāžu projekta "Duets" kataloga tapšanas gaitu.  Muzeoloģijas veicināšanas biedrība aicina 2015. gada 10. martā plkst. 18:00 uz grāmatu un kultūrpreču māju “NicePlaceMansards” Rīgā, K. Barona ielā 21a

Tags: 

Pirmā vakara saruna "Muzeju publikācijas: krājums, pētniecība, interpretācija"

2014. gada 11. decembrī grāmatu un kultūrpreču mājā NicePlace Mansards notika pirmā vakara saruna ciklā "Muzeju publikācijas: krājums, pētniecība, interpretācija". Dr. hist. Mārtiņš Kuplais sniedza ieskatu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma katalogu veidošanas vēsturē. LEBM jaunā kataloga "Piena trauki" sastādītāja Austra Ziļicka stāstīja par interesantākajām lietām un arī raizēm, ar ko jāsastopas ikvienam/-ai pētniekam/-cei, krājuma kataloga tapšanas procesā. Līga Miklaševiča, muzejpedagoģe, rādīja, kā notiek muzeja pētnieciskā darba "gala produkta" - muzejpedagoģiskās programmas "Piena darbi" īstenošana.

Sarunas apkopojums: U. Sedleniece | Foto: J. Šakare

 
Tags: 

Petera van Menša lekcija Viļņā

Viļņas Universitātes Komunikācijas zinātņu fakultātes Muzeoloģijas katedra piedāvā noskatīties un noklausīties Petera van Menša / Peter van Mensch, viena no mūsdienu izcilākajiem muzeologiem,  6. marta publisko lekciju Jaunā domāšana muzeoloģijā | New thinking in museology Viļņas Universitātes Senāta zālē. Pirms lekcijas - īsi ievadvārdi lietuviski, lekcija angļu valodā.

Tags: 

Teksta vizualizācija muzejā. Pārdomas par semināru

Gundega Dreiblate, Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vecākā referente, atskatās uz 2012. gada 18. oktobra  semināru "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā" un sniedz īsu kopsavilkumu par dzirdēto un pārrunāto

Tags: 

Seminārs: teksts muzeālā ekspozīcijā

Memoriālo muzeju apvienība, Rakstniecības un mūzikas muzejs un Latvijas Nacionālā bibliotēka  sadarbībā ar ICOM Latvijas Nacionālo komiteju  2012. gada 18. oktobrī organizē radošo semināru „Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā”. Semināra norises vieta - Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Torņa zāle.

Tags: 

Sveicam studentus jaunajā mācību gadā!

Vasaras sākumā jau ziņojām, ka šogad Latvijas Kultūras akadēmija ir uzsākusi Latvijā pirmo akadēmiskās maģistra augstākās izglītības apakšprogrammu  „Muzeju un kultūras mantojuma studijas”. Iestājpārbaudījumi sekmīgi nokārtoti, konkurss izturēts,  līgumi ar augstskolu noslēgti  - un 3. septembrī septiņi studenti - Alma Kaurāte, Anna Peršteina, Atis Artmanis, Dženeta Marinska, Elvita Ruka, Ieva Ozola un Lauma Lanceniece -  ir uzsākuši mācības jaunajā maģistra studiju programmā.

Tags: 

Fransuā Meresa (François Mairesse) lekcija

11. aprīlī Rīgā, Kultūras ministrijas zālē, Antonijas ielā 9, notika Parīzes 3. universitātes un Luvras skolas pasniedzēja F.Meresa lekcija From Brno to Bilbao: 50 years of museology.

Pasākums, kā noprotams no virsraksta, norisinājās angļu valodā, bet Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības biedre, Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vecākā referente Gundega Dreiblate ar autora laipnu atļauju ir sagatavojusi Fransuā Meresa  11.aprīļa lekcijas īsu un koncentrētu konspektu, ko piedāvājam izlasīt.

Tags: 

Par Rakstniecības un mūzikas muzejā notikušo semināru "Bez izaicinājuma"

Septembra sākumā arī Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības mājas lapā tika izziņots seminārs "Bez izaicinājuma", kas norisinājās 21. septembrī Rakstniecības un mūzikas muzejā (RMM) un bija veltīts izglītojošajam darbam muzejā. Šodien publicējam RMM direktores Ilzes Knokas  pārdomas par šo pasākumu un tajā apspriestajiem jautājumiem.

Tags: 

Aicinām uz semināru par izglītojošo darbu muzejā

 21. septembrī plkst. 11:00 Rakstniecības un mūzikas muzejs (Pils laukumā 2) sadarbībā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību organizē semināru par izglītojošo darbu muzejā BEZ IZAICINĀJUMA.

Seminārā nerunāsim par izaicinājumiem, nepiedāvāsim inovatīvus risinājumus un, visdrīzāk, nenonāksim pie pārsteidzošiem secinājumiem. RMM neizvairīsies no „labās prakses” piemēriem (aicināsim arī citus semināra dalībniekus rīkoties tāpat), tomēr centīsies būt atklāts un godīgs pret sevi, stāstot nevis par šķietami veiksmīgiem rezultātiem, ko demonstrē apmeklētāju uzskaite vai mediju monitorings, bet gan runāt par tām problēmām, ar kurām saskaras ikviena kultūras institūcija, mēģinot savest kopā iecerēto produktu ar iespējamo auditoriju.

Tags: 

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina uz diskusiju

Rakstniecības un mūzikas muzejs laipni aicina muzejniekus un visus interesentus piedalīties diskusijā par izglītojošo darbu muzejā. Ar prieku pārpublicējam ziņu un ceram, ka tā ieinteresēs un mudinās rīkoties!

Tags: 

Lapas

Subscribe to RSS - Semināri